Category : קליטת עליה

ארגוני סנגור, שינוי חברתי ופוליטי עמותות קהילה וחברה קליטת עליה שירותי רווחה

התאגדות דוברי אנגלית ברחובות REHOVOT ENGLISH SPEAKING ORGANISATION – ע״ר: 580116424 – נמחקה

system
מטרות העמותה:...
ארגוני סנגור, שינוי חברתי ופוליטי עמותות קהילה וחברה קליטת עליה שירותי רווחה

ביתא – ישראל ארגון יוצאי יהודי אתיופיה – ע״ר: 580083434 – נמחקה

system
מטרות העמותה:...
ארגוני סנגור, שינוי חברתי ופוליטי עמותות קהילה וחברה קליטת עליה שירותי רווחה

אגודה למען אולפן עקיבא – מרכז ללימוד השפה העברית תרבות ישראל וידע הארץ – ע״ר: 580046209 – הוגשה בקשת פירוק לבית משפט

system
מטרות העמותה:...