Category : ביקור באתר ארכאולוגי ומסלול מעגלי בנחל ממשית

ביקור באתר ארכאולוגי ומסלול מעגלי בנחל ממשית דרום מסלולים וטראקים

פאר האדריכלות הנבטית

system
אזור: דרום, משך המסלול: כשעה באתר וכשעתיים בנחל ממשית, נקודת מוצא: חניית גן לאומי ממשית, נקודת סיום: בנקודת ההתחלה, סוג מסלול: הליכה...