עמותות

אליצור גדרה – ע״ר: 580131936 – נמחקה

שם העמותה אליצור גדרה
ע״ר 580131936
מטרות העמותה 10/11/1988
תאריך רישום עמותה 1988-01-28T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת גדרה, , מיקוד: 70700.
מען גדרה, , 70700.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 10/11/1988

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

לשלמה צדקתך – ע״ר: 580168326 – נמחקה

system

חסדי בלומא גמ"ח ע"ש בלומא בת ישראל יחיאל ע"ה – ע״ר: 580046779 – נמחקה

system

התאחדות עולי כרמאן בישראל – ע״ר: 580184232 – נמחקה

system

Leave a Comment