עמותות

את העמותה לקידום ולפיתוח המודעות החברתית בישראל – ע״ר: 580131928 – נמחקה

שם העמותה את העמותה לקידום ולפיתוח המודעות החברתית בישראל
ע״ר 580131928
מטרות העמותה 03/05/1988
תאריך רישום עמותה 1988-01-27T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2021-09-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת ירושלים, , מיקוד: 97225.
מען ירושלים, , 97225.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 03/05/1988

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

ב.מ.צ. (בית מלאכה צבורי למכשירים אורטופדיים) – ע״ר: 580026011 – נמחקה

system

עמותת דברה – ע״ר: 580019750 – נמחקה

system

אגודת החרשים הערבים בישראל – ע״ר: 580150399 – נמחקה

system

Leave a Comment