חינוך, השכלה והכשרה מקצועית מוסדות חינוך עמותות

בתי מדרש להוראה אוהלי-בנימין בני ברק – ע״ר: 580131613 – נמחקה

שם העמותה בתי מדרש להוראה אוהלי-בנימין בני ברק
ע״ר 580131613
מטרות העמותה 02/01/1989
תאריך רישום עמותה 1988-01-22T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי חינוך, השכלה והכשרה מקצועית
סיווג פעילות משני מוסדות חינוך
שנת דיווח דוח כספי אחרון 0
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות תל אביב
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת בני ברק, , מיקוד: 51506.
מען בני ברק, , 51506.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 02/01/1989

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

מרכז חינוכי-תורני מרכז שפירא – ע״ר: 580089472 – נמחקה

system

העמותה לקולנוע ישראלי אחר – ע״ר: 580201747 – נמחקה

system

הארגון לקליטה רוחנית שליד יהדות התורה המאוחדת – ע״ר: 580175115 – נמחקה

system

Leave a Comment