ארגון דת יהודי דת עמותות

ג.ר.י.פ. – לזכר רבי יחיאל מפריס – ע״ר: 580131639 – בהליכי פירוק מרצון

שם העמותה ג.ר.י.פ. – לזכר רבי יחיאל מפריס
ע״ר 580131639
מטרות העמותה 12/12/1988
תאריך רישום עמותה 1988-01-24T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה בהליכי פירוק מרצון
סיווג פעילות ענפי דת
סיווג פעילות משני ארגון דת יהודי
שנת דיווח דוח כספי אחרון 2010
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות ירושלים
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2020-02-02T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת ירושלים, , מיקוד: 96425.
מען ירושלים, , 96425.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 12/12/1988

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

מגן אהרן – ע״ר: 580277325 – רשומה

system

בית כנסת המרכזי יוצאי צפון אפריקה "נחלת יצחק" ע"ש הרב יצחק אבוחצירא ז"ל – ע״ר: 580051332 – רשומה

system

כולל אור חדש ירושלים – ע״ר: 580162006 – נמחקה

system

Leave a Comment