עמותות

האחווה – בועיינה – ע״ר: 580131746 – נמחקה

שם העמותה האחווה – בועיינה
ע״ר 580131746
מטרות העמותה 27/12/1988
תאריך רישום עמותה 1988-01-25T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת בועיינה-נוג'ידאת, , מיקוד: 16924.
מען בועיינה-נוג'ידאת, , 16924.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 27/12/1988

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

מרדכי אפרים בן אליהו הקדש על שמו – ע״ר: 2214 – רשומה

system

מועצת הידידות ערביי ישראל-אמריקה COUNCIL FOR ARAB ISRAELI-AMERICAN FRIENDSHIP – ע״ר: 580130300 – נמחקה

system

נתיבות של תורה וחסד – ע״ר: 580074763 – נמחקה

system

Leave a Comment