עמותות

האיגוד הישראלי למאמנים ולמדריכים בענף טניס השולחן – ע״ר: 580275220 – נמחקה

שם העמותה האיגוד הישראלי למאמנים ולמדריכים בענף טניס השולחן
ע״ר 580275220
מטרות העמותה 11/12/1995
תאריך רישום עמותה 1995-08-11T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת נתניה, , מיקוד: 42438.
מען נתניה, , 42438.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 11/12/1995

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

עמותה לשמירת שורשי יהדות המזרח הקרוב – ע״ר: 580204311 – נמחקה

system

אהל דוד ורחל – אשדוד – ע״ר: 580073989 – נמחקה

system

הוצאת קרני ראם – ע״ר: 580055242 – נמחקה

system

Leave a Comment