עמותות

הבילויים רמת-גן – ע״ר: 580131621 – נמחקה

שם העמותה הבילויים רמת-גן
ע״ר 580131621
מטרות העמותה 03/05/1988
תאריך רישום עמותה 1988-01-24T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת רמת גן, , מיקוד: 52293.
מען רמת גן, , 52293.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 03/05/1988

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

בית החלוץ הדתי ע"ש שפרה בר-אל מוזיאון פרטי לראשית תולדות הציונות הדתית – ע״ר: 580287431 – נמחקה

system

אגודה לשיקום בית העלמין העתיק בצפת – ע״ר: 580117349 – נמחקה

system

קרן צדקתך צדק לעולם – ע״ר: 580231462 – נמחקה

system

Leave a Comment