עמותות

הדביר אגודה ללמוד מחקר וטיפוח הקשר היהודי לירושלים שבין החומות – ע״ר: 580131969 – נמחקה

שם העמותה הדביר אגודה ללמוד מחקר וטיפוח הקשר היהודי לירושלים שבין החומות
ע״ר 580131969
מטרות העמותה 30/11/1988
תאריך רישום עמותה 1988-01-28T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת ירושלים, , מיקוד: 92622.
מען ירושלים, , 92622.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 30/11/1988

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

מזל יעקב – ע״ר: 580176642 – נמחקה

system

קרן לזכרם של ד"ר סלומון הנרי וגב' פלור לובצ'קי מבית לוי,אמיל – ע״ר: 1718 – נמחקה

system

אותיות התורה – ע״ר: 580143824 – נמחקה

system

Leave a Comment