עמותות

הורים למען שבט אייל בלוד – ע״ר: 580131985 – נמחקה

שם העמותה הורים למען שבט אייל בלוד
ע״ר 580131985
מטרות העמותה 23/09/1988
תאריך רישום עמותה 1988-01-28T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת לוד, , מיקוד: 71389.
מען לוד, , 71389.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 23/09/1988

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

לשם מרדכי ז"ל קרן לזיכרו – ע״ר: 733 – נמחקה

system

קרן המלגות ע"ש מנחם פרגמנט ז"ל לטובת מוסדות מדרשית נעם – ע״ר: 2806 – נמחקה

system

נסיקה – ע״ר: 580223949 – נמחקה

system

Leave a Comment