השכלה גבוהה חינוך, השכלה והכשרה מקצועית עמותות

המועצה הלאומית לקידום ערכי שלטון החוק והדמוקרטיה – ע״ר: 580131803 – נמחקה

שם העמותה המועצה הלאומית לקידום ערכי שלטון החוק והדמוקרטיה
ע״ר 580131803
מטרות העמותה 10/02/1988
תאריך רישום עמותה 1999-10-02T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי חינוך, השכלה והכשרה מקצועית
סיווג פעילות משני השכלה גבוהה
שנת דיווח דוח כספי אחרון 0
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות ירושלים
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת ירושלים, , מיקוד: 95483.
מען ירושלים, , 95483.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 10/02/1988

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

ארטשטין נפתלי ז"ל קרן על שמו – ע״ר: 1622 – נמחקה

system

צ.ל.ש. צעירים למען השכונות – ע״ר: 580068047 – נמחקה

system

התאחדות לאקדמאים שומרי מצוות עולי גרוזיה נאות יעקב – ע״ר: 580182970 – נמחקה

system

Leave a Comment