עמותות

המכון לתכנון מדיניות ביחסי ישראל והתפוצות העמותה בהליכי פירוק מרצון – ע״ר: 580072148 – פורקה מרצון

שם העמותה המכון לתכנון מדיניות ביחסי ישראל והתפוצות העמותה בהליכי פירוק מרצון
ע״ר 580072148
מטרות העמותה 23/09/1984
תאריך רישום עמותה 1984-03-29T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה פורקה מרצון
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2021-09-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת תל אביב – יפו, , מיקוד: 69978.
מען תל אביב – יפו, , 69978.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 23/09/1984

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

ורשביאק מאיר הקדש על שמו – ע״ר: 2364 – רשומה

system

קרן אלי – ע״ר: 2233 – נמחקה

system

רבינוביץ לינה ז"ל קרן על שם פסח ולאה רבינוסיץ ז"ל – ע״ר: 1715 – נמחקה

system

Leave a Comment