עמותות

העמותה החדשה למען מכבי קרית אונו – ע״ר: 580131688 – נמחקה

שם העמותה העמותה החדשה למען מכבי קרית אונו
ע״ר 580131688
מטרות העמותה 27/05/1988
תאריך רישום עמותה 1988-01-25T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת קריית אונו, , מיקוד: 55000.
מען קריית אונו, , 55000.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 27/05/1988

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

הקדש בית הכנסת בית יצחק לעדת יהודי פרס – ע״ר: 3495 – רשומה

system

אור הנעלם, ישיבת חסידי ברסלאו בירושלים – ע״ר: 874 – נמחקה

system

עמותה למען קדושת ישראל – ע״ר: 580187581 – נמחקה

system

Leave a Comment