עמותות

העמותה להנצחת זכרו של משה ברעם – ע״ר: 580131944 – נמחקה

שם העמותה העמותה להנצחת זכרו של משה ברעם
ע״ר 580131944
מטרות העמותה 30/08/1988
תאריך רישום עמותה 1988-01-28T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת ירושלים, , מיקוד: 92477.
מען ירושלים, , 92477.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 30/08/1988

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

בית היתומים "בית הילד" ע"ש מרן החזון איש זצ"ל – ע״ר: 223 – נמחקה

system

מרכז ההסברה למען העוור – ע״ר: 580085413 – נמחקה

system

קרן גמ"ח נר שי ושמואל – ע״ר: 580147601 – נמחקה

system

Leave a Comment