עמותות

התיאטרון האופראי הישראלי – עמותה לקידום אומנות האופרה בישראל – ע״ר: 580131654 – נמחקה

שם העמותה התיאטרון האופראי הישראלי – עמותה לקידום אומנות האופרה בישראל
ע״ר 580131654
מטרות העמותה 27/05/1988
תאריך רישום עמותה 1988-01-25T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת תל אביב – יפו, , מיקוד: 64258.
מען תל אביב – יפו, , 64258.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 27/05/1988

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

מרכזיה פדגוגית תרבותית ע"ש זאב( ווילי) צורן (טכורניצקי) (ע"ר) – ע״ר: 580035764 – רשומה

system

חנוני טויג הקדש על שמה – ע״ר: 2517 – רשומה

system

איל"פ-האגודה הישראלית למלחמה במחלת פרקינסון – ע״ר: 580063840 – נמחקה

system

Leave a Comment