עמותות

כולל שערי תבונה הר נוף – ע״ר: 580132199 – נמחקה

שם העמותה כולל שערי תבונה הר נוף
ע״ר 580132199
מטרות העמותה 27/12/1988
תאריך רישום עמותה 1988-01-02T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת ירושלים, , מיקוד: 93878.
מען ירושלים, , 93878.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 27/12/1988

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

עמותת מתכנני ערים ואיזורים בישראל – ע״ר: 580249548 – נמחקה

system

עי.ת.מ. עמותת ישישי תל-מונג – ע״ר: 580171247 – נמחקה

system

קרן קרל גרין ז"ל – ע״ר: 767 – נמחקה

system

Leave a Comment