עמותות

לב הזהב יבנה (ע"ר) – ע״ר: 580310126 – נמחקה

שם העמותה לב הזהב יבנה (ע"ר)
ע״ר 580310126
מטרות העמותה 03/11/1997
תאריך רישום עמותה 1997-09-23T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2003-10-09T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת יבנה, , מיקוד: 81503.
מען יבנה, , 81503.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 03/11/1997

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

אות ברית קודש האגודה להנצחת זכרם של רבי יוסף ורבי דוד כנפו זצ"ל – ע״ר: 580049427 – נמחקה

system

הקדש ע"ש ד"ר מינה שפירמן וד"ר אוטו שפירמן ז"ל – ע״ר: 2125 – נמחקה

system

מרכז קהילתי דגניה ב' להנצחת זכרם של ראשוני הקבוצה וחבריה שנפלו במערכות ישראל – ע״ר: 580024404 – נמחקה

system

Leave a Comment