איכות הסביבה סביבה ובעלי חיים עמותות

מים חיים בגליל – ע״ר: 580290013 – נמחקה

שם העמותה מים חיים בגליל
ע״ר 580290013
מטרות העמותה 21/11/1996
תאריך רישום עמותה 1996-11-09T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי סביבה ובעלי חיים
סיווג פעילות משני איכות הסביבה
שנת דיווח דוח כספי אחרון 0
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות הצפון
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת כליל, , מיקוד: 25233.
מען כליל, , 25233.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 21/11/1996

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

גבעת עדן, זכרון יעקב – ע״ר: 580171858 – נמחקה

system

האגודה לקידום בריאות השן בישראל – ע״ר: 580081396 – נמחקה

system

עמותת בית הכנסת גאולת ישראל בראשון לציון – ע״ר: 580200137 – נמחקה

system

Leave a Comment