ארגון דת יהודי דת עמותות

מכון א.ת.מ. בני-ברק – ע״ר: 580124840 – נמחקה

שם העמותה מכון א.ת.מ. בני-ברק
ע״ר 580124840
מטרות העמותה 19/07/1988
תאריך רישום עמותה 1987-11-09T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי דת
סיווג פעילות משני ארגון דת יהודי
שנת דיווח דוח כספי אחרון 0
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות תל אביב
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת בני ברק, , מיקוד: 51313.
מען בני ברק, , 51313.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 19/07/1988

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

קרן לעדוד לימוד מוסיקה לזכרה של רות לאון ז"ל – ע״ר: 580063196 – נמחקה

system

בית הכנסת עוז והדר – קרית מלאכי – ע״ר: 580120707 – נמחקה

system

חסד למשפחה – עזרה למשפחות נצרכות ומרובות ילדים בעיה"ק ירושלים – ע״ר: 580193746 – נמחקה

system

Leave a Comment