עמותות

מכון דן בית אל – מכון למחקר להאטת תהליך ההזדקנות DAN BETH-EL INSTITUTE – ANTI AGEING RESEARCH INSTITUTE – ע״ר: 580131597 – נמחקה

שם העמותה מכון דן בית אל – מכון למחקר להאטת תהליך ההזדקנות DAN BETH-EL INSTITUTE – ANTI AGEING RESEARCH INSTITUTE
ע״ר 580131597
מטרות העמותה 10/11/1988
תאריך רישום עמותה 1988-01-22T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת רמת גן, , מיקוד: 52260.
מען רמת גן, , 52260.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 10/11/1988

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

בי"כ הספרדי המרכזי-גבעת שרת בית שמש – ע״ר: 580039048 – נמחקה

system

קרן השמש מיסודם של אברהם לוי ואבי רואימי – ע״ר: 580235182 – נמחקה

system

קרן מלגות ע"ש מירה וצבי צור ז"ל – ע״ר: 3544 – נמחקה

system

Leave a Comment