עמותות

מרכז קהילתי (מתנס) נשר – ע״ר: 580020865 – נמחקה

שם העמותה מרכז קהילתי (מתנס) נשר
ע״ר 580020865
מטרות העמותה 03/06/1982
תאריך רישום עמותה 1982-04-22T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת נשר, , מיקוד: 0.
מען נשר, , 0.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 03/06/1982

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

החידון הבינלאומי לגבורת העם היהודי פורקה מרצון – ע״ר: 580031672 – פורקה מרצון

system

כולל ובית מדרש – היכל אבשלום – ע"ש אבשלום בשארי – ע״ר: 580167526 – נמחקה

system

קו אדום – אוזן קשבת לילדים ונוער – ע״ר: 580085066 – נמחקה

system

Leave a Comment