עמותות

עמותה לקדום חברתי בדרום אפריקה THE SOCIETY FOR SOCIAL ADVANCEMENT IN SOUTH AFRICA – ע״ר: 580131837 – נמחקה

שם העמותה עמותה לקדום חברתי בדרום אפריקה THE SOCIETY FOR SOCIAL ADVANCEMENT IN SOUTH AFRICA
ע״ר 580131837
מטרות העמותה 03/05/1988
תאריך רישום עמותה 1988-01-27T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת ירושלים, , מיקוד: 92422.
מען ירושלים, , 92422.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 03/05/1988

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

גרוס לבינסון מריה ז"ל קרן ע"ש – ע״ר: 1836 – נמחקה

system

מעו"ז – מעון ז'בוטינסקי בית"ר בנימינה – ע״ר: 580203149 – נמחקה

system

רזאן (ע"ר) – ע״ר: 580297513 – נמחקה

system

Leave a Comment