סיוע למוגבלים עמותות שירותי רווחה

עמותת העיוורים הישראלית- ששת (ע"ר) – ע״ר: 580023935 – ניתן צו פירוק על ידי בית משפט

שם העמותה עמותת העיוורים הישראלית- ששת (ע"ר)
ע״ר 580023935
מטרות העמותה 25/01/1983
תאריך רישום עמותה 1982-03-30T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
סיווג פעילות ענפי שירותי רווחה
סיווג פעילות משני סיוע למוגבלים
שנת דיווח דוח כספי אחרון 2016
כמות מתנדבים
 כמות עובדים 4
אזורי פעילות תל אביב
מקומות פעילות תל אביב – יפו
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2021-09-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת תל אביב – יפו, , מיקוד: 6777810.
מען תל אביב – יפו, , 6777810.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 25/01/1983

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

המרכז האקדמי למדע ותרבות בקרית מוצקין – ע״ר: 580236693 – נמחקה

system

בית הכנסת סיני חולון – ע״ר: 580221190 – נמחקה

system

קרן רפואה והצלחה – ע״ר: 580285179 – נמחקה

system

Leave a Comment