איכות הסביבה סביבה ובעלי חיים עמותות

עמותת ידידי הסביבה (ע"ר) – ע״ר: 580310142 – נמחקה

שם העמותה עמותת ידידי הסביבה (ע"ר)
ע״ר 580310142
מטרות העמותה 22/01/1998
תאריך רישום עמותה 1997-09-24T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי סביבה ובעלי חיים
סיווג פעילות משני איכות הסביבה
שנת דיווח דוח כספי אחרון 0
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות הצפון
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2009-03-22T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת שעב, , מיקוד: 20165.
מען שעב, , 20165.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 22/01/1998

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

המכון לתכנון מדיניות ביחסי ישראל והתפוצות העמותה בהליכי פירוק מרצון – ע״ר: 580072148 – פורקה מרצון

system

תרבות וחינוך לילדים – ע״ר: 580292688 – נמחקה

system

מקור עץ חיים – ע״ר: 580277945 – נמחקה

system

Leave a Comment