ארגון דת יהודי דת עמותות

עמותת מרדכי ציון – ע״ר: 580125680 – נמחקה

שם העמותה עמותת מרדכי ציון
ע״ר 580125680
מטרות העמותה 03/07/1989
תאריך רישום עמותה 1987-01-10T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי דת
סיווג פעילות משני ארגון דת יהודי
שנת דיווח דוח כספי אחרון 2011
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות המרכז
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת פתח תקווה, , מיקוד: 49340.
מען פתח תקווה, , 49340.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 03/07/1989

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

הועד הצבורי למען השוטר בפתח תקוה – ע״ר: 580066835 – נמחקה

system

קופת גמ'ח של חוג חתם סופר בני ברק – ע״ר: 580023877 – נמחקה

system

ירושלמי צבי וציפורה הקדש על שמם – ע״ר: 631 – נמחקה

system

Leave a Comment