חינוך, השכלה והכשרה מקצועית מוסדות חינוך עמותות

צור לכולנו (ע"ר) – ע״ר: 580310282 – נמחקה

שם העמותה צור לכולנו (ע"ר)
ע״ר 580310282
מטרות העמותה 30/11/1997
תאריך רישום עמותה 2000-12-18T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי חינוך, השכלה והכשרה מקצועית
סיווג פעילות משני מוסדות חינוך
שנת דיווח דוח כספי אחרון 0
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות חיפה
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2009-03-22T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת קריית ביאליק, , מיקוד: 0.
מען קריית ביאליק, , 0.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 30/11/1997

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

מנארה – עמותה לקידום ולפיתוח חברתי (ע"ר) – ע״ר: 580297521 – נמחקה

system

ארגון מפיצי סיגריות וטבק ליד איגוד לשכות המסחר בישראל – ע״ר: 580060143 – נמחקה

system

קופת גמ"ח "נחלת שמעון" – ע״ר: 580027597 – נמחקה

system

Leave a Comment