ארגון דת יהודי דת עמותות

קהילה חרדית ספרדית לבני עדות המזרח והמערב ולכל בית ישראל – ע״ר: 580126787 – רשומה

שם העמותה קהילה חרדית ספרדית לבני עדות המזרח והמערב ולכל בית ישראל
ע״ר 580126787
מטרות העמותה 19/12/1990
תאריך רישום עמותה 1987-10-29T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה רשומה
סיווג פעילות ענפי דת
סיווג פעילות משני ארגון דת יהודי
שנת דיווח דוח כספי אחרון 2015
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות ירושלים
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת ירושלים, , מיקוד: 59266.
מען ירושלים, , 59266.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 19/12/1990

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

עמותת נתיב משה ע"ש הרמח"ל זצוק"ל – ע״ר: 580264570 – נמחקה

system

מנדלביץ פאולין ז"ל – ע״ר: 2279 – נמחקה

system

ביתנו – קרית יובל – ע״ר: 580099232 – נמחקה

system

Leave a Comment