ארגון דת יהודי דת עמותות

קהילת האחים המשיחיים – אעבלין CHRISTIAN BRETHREN ASSEMBLY – EBILLIN – ע״ר: 580126852 – רשומה

שם העמותה קהילת האחים המשיחיים – אעבלין CHRISTIAN BRETHREN ASSEMBLY – EBILLIN
ע״ר 580126852
מטרות העמותה 26/08/1988
תאריך רישום עמותה 1987-10-28T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה רשומה
סיווג פעילות ענפי דת
סיווג פעילות משני ארגון דת יהודי
שנת דיווח דוח כספי אחרון 2017
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות הצפון
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת אעבלין, , מיקוד: 30012.
מען אעבלין, , 30012.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 26/08/1988

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

בית יוסף מעלות – ע״ר: 580064319 – נמחקה

system

דבר מלכות – ע״ר: 580208064 – נמחקה

system

בית כנסת ובית מדרש נחלים – ע״ר: 580150126 – רשומה

system

Leave a Comment