עמותות

קו – כתב-עת לאמנות – ע״ר: 580131761 – נמחקה

שם העמותה קו – כתב-עת לאמנות
ע״ר 580131761
מטרות העמותה 07/10/1988
תאריך רישום עמותה 1988-01-25T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת ירושלים, , מיקוד: 92346.
מען ירושלים, , 92346.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 07/10/1988

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

בית כנסת הארבלים – ע״ר: 2156 – נמחקה

system

מועדון ליונס ירושלים – ע״ר: 580015287 – רשומה

system

עמותת חסרי הדיור בתל אביב – ע״ר: 580183887 – נמחקה

system

Leave a Comment