עמותות

קרן עזרה ועדוד וקופת גמ"ח "נר יעקב" – ע״ר: 580048965 – נמחקה

שם העמותה קרן עזרה ועדוד וקופת גמ"ח "נר יעקב"
ע״ר 580048965
מטרות העמותה 08/04/1983
תאריך רישום עמותה 1983-02-02T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת באר יעקב, , מיקוד: 70350.
מען באר יעקב, , 70350.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 08/04/1983

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

לג'נת אלתוועייה אלאסלאמייה – אבו-סנאן – ע״ר: 580201341 – נמחקה

system

מועדון לחיילים פרטיזנים נכים וותיקים של מלחמת העולם השניה יוצאי מזרח אירופה – ע״ר: 580206084 – רשומה

system

פרבר הנרי ותיאופיל, ז"ל הקדש לזיכרם – ע״ר: 1554 – נמחקה

system

Leave a Comment