עמותות

קרן ע"ש לוינסון מקס – ע״ר: 3244 – נמחקה

שם העמותה קרן ע"ש לוינסון מקס
ע״ר 3244
מטרות העמותה
תאריך רישום עמותה 2012-10-24T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2021-07-19T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת , , מיקוד: 0.
מען , , 0.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

מרכז השחייה אשקלון – ע״ר: 580078475 – נמחקה

system

כוללנו תשנ"ו – ע״ר: 580276269 – רשומה

system

תנועת עולים שיבת ציון – ע״ר: 580221018 – נמחקה

system

Leave a Comment