עמותות

קרן ע"ש עמר אפרת ז"ל להשאלת ספרים לתלמידים נזקקים. – ע״ר: 580239085 – נמחקה

שם העמותה קרן ע"ש עמר אפרת ז"ל להשאלת ספרים לתלמידים נזקקים.
ע״ר 580239085
מטרות העמותה 24/01/1994
תאריך רישום עמותה 1993-12-20T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת ראש העין, , מיקוד: 40800.
מען ראש העין, , 40800.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 24/01/1994

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

עמותת עולי בבל אשדוד – ע״ר: 580162063 – נמחקה

system

בית כנסת מגן דוד לעולי בבל תל-מונד – ע״ר: 580197473 – נמחקה

system

המדרשה ליהדות על גלגלים – ע״ר: 580238848 – רשומה

system

Leave a Comment