עמותות

שלם בתורתו – ע״ר: 580146777 – נמחקה

שם העמותה שלם בתורתו
ע״ר 580146777
מטרות העמותה 09/08/1989
תאריך רישום עמותה 1988-12-12T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת ירושלים, , מיקוד: 0.
מען ירושלים, , 0.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 09/08/1989

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

עמותת אבו-קוידר – ע״ר: 580282861 – נמחקה

system

גמ"ח אור לדוד, בתי אונגרין ירושלים – ע״ר: 580101749 – נמחקה

system

ישע ורפואה – ע״ר: 580286029 – נמחקה

system

Leave a Comment