ארגון דת יהודי דת עמותות

תורה, עם וארץ – ע״ר: 580131340 – נמחקה

שם העמותה תורה, עם וארץ
ע״ר 580131340
מטרות העמותה 07/11/1988
תאריך רישום עמותה 1988-01-19T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי דת
סיווג פעילות משני ארגון דת יהודי
שנת דיווח דוח כספי אחרון 0
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות ירושלים
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת ירושלים, , מיקוד: 96102.
מען ירושלים, , 96102.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 07/11/1988

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

כהן אסתר ואליהו ז"ל קרן על שמם – ע״ר: 1604 – נמחקה

system

מעלות לחינוך – מרכז עזרה לנוער ותלמידים – ע״ר: 580238061 – נמחקה

system

גוטוירט אהרון – ע״ר: 1146 – נמחקה

system

Leave a Comment