עמותות

תרבות וחינוך לילדים – ע״ר: 580292688 – נמחקה

שם העמותה תרבות וחינוך לילדים
ע״ר 580292688
מטרות העמותה 30/12/1996
תאריך רישום עמותה 1996-10-11T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי
סיווג פעילות משני
שנת דיווח דוח כספי אחרון
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת אשקלון, , מיקוד: 78700.
מען אשקלון, , 78700.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 30/12/1996

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

אילונה גבירץ ז"ל ושנדור גבירץ קרן ע"ש – ע״ר: 720 – רשומה

system

קטן סילביה ז"ל קרן ע"ש – ע״ר: 1143 – נמחקה

system

חי"ש (חסד "יד שמואל) – ע״ר: 580003465 – נמחקה

system

Leave a Comment