איכות הסביבה סביבה ובעלי חיים עמותות

ת.ל.ג. תושבים למען גילה (ע"ג) – ע״ר: 580286839 – נמחקה

שם העמותה ת.ל.ג. תושבים למען גילה (ע"ג)
ע״ר 580286839
מטרות העמותה 06/03/1997
תאריך רישום עמותה 1996-10-07T00:00:00
שם העמותה באנגלית
סטטוס עמותה נמחקה
סיווג פעילות ענפי סביבה ובעלי חיים
סיווג פעילות משני איכות הסביבה
שנת דיווח דוח כספי אחרון 0
כמות מתנדבים
 כמות עובדים
אזורי פעילות ירושלים
מקומות פעילות
תאריך עדכון אחרון של נתוני עמותה 2018-12-17T00:00:00
שם אגודה עותמנית
כתובת ירושלים, , מיקוד: 93903.
מען ירושלים, , 93903.
תיבת דואר (במידה ויש): 0, מיקוד: 0
תאריך התחלת תוקף מטרות העמותה 06/03/1997

חיפוש מידע בעניין ניהול תקין לעמותה 

הצג מידע בעניין תרומות מישות מדינית זרה עבור העמותה

Related posts

מרים ושלמה סגל ז"ל קרן לזיכרם – ע״ר: 414 – נמחקה

system

קרן ע"ש יצחק וטובה וינר ז"ל באמצעות הוצאת עם עובד – ע״ר: 2864 – נמחקה

system

מלכה ושמחה פרת ז"ל הקדש לזיכרם – ע״ר: 1802 – רשומה

system

Leave a Comment